Courses 
bài 11: Một số chức năng soạn thảo nâng cao
bài 12: Chèn một số đối tượng vào văn bảnThis course allows guest users to enter
bài 13: Các công cụ trợ giúpThis course allows guest users to enter
Bài 20 - Mạng máy tính - Tin học lớp 10Information
Bai 21 lop 10 - Mang thong tin toan cau Internet
Bai 21 lop 10 - Mang thong tin toan cau Internet
bài 26: Sử dụng các hàm logic
bài 26: Sử dụng các hàm logicThis course allows guest users to enter
Bài 30: Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồThis course allows guest users to enter
bài 31: Mạng Máy tínhThis course allows guest users to enter
Bài 8 Định dạng van ban
bài 9: Bảng trong văn bảnThis course allows guest users to enter
Bài giảng nhập môn Cơ sở dữ liệuInformation
Bài giảng PowerPointInformation
Bài giảng PowerPoint
Bài giảng Word
Lập trình Pascal cơ bản
Pascal
Pascal11
Tiết 47 Bài 11 - Tin 11