Course categories

ÔN THI TỐT NGHIỆP 

Địa lý 12 
 Đề thi thử môn Địa số 5This course allows guest users to enter
 Đề thi thử môn Địa số 4This course allows guest users to enter
 Đề thi thử môn Địa số 3This course allows guest users to enter
 Đề thi thử môn Địa số 2This course allows guest users to enter
 Đề thi thử môn Địa số 1This course allows guest users to enter
 Đê thi thử Địa số 1This course allows guest users to enter

Đê thi thứ số 2 

Đề thi thứ số 1 

Su 12 
Bài giảng môn Tin học 
 bài 11: Một số chức năng soạn thảo nâng cao
 bài 12: Chèn một số đối tượng vào văn bảnThis course allows guest users to enter
 bài 13: Các công cụ trợ giúpThis course allows guest users to enter
 Bài 20 - Mạng máy tính - Tin học lớp 10Summary
 Bai 21 lop 10 - Mang thong tin toan cau Internet
 Bai 21 lop 10 - Mang thong tin toan cau Internet
 bài 26: Sử dụng các hàm logic
 bài 26: Sử dụng các hàm logicThis course allows guest users to enter
 Bài 30: Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồThis course allows guest users to enter
 bài 31: Mạng Máy tínhThis course allows guest users to enter
 Bài 8 Định dạng van ban
 bài 9: Bảng trong văn bảnThis course allows guest users to enter
 Bài giảng nhập môn Cơ sở dữ liệuSummary
 Bài giảng PowerPointSummary
 Bài giảng PowerPoint
 Bài giảng Word
 Lập trình Pascal cơ bản
 Pascal
 Pascal11
 Tiết 47 Bài 11 - Tin 11
Trắc nghiệm phần CNTT 
 Trắc nghiệm kiến thức phần Mạng máy tínhThis course allows guest users to enterSummary
 TRắc nghiệm tổng hợp phần Computer-Window-Excel-Word-Internet
 Trắc nghiệm phần ComputerThis course allows guest users to enter
 Trắc nghiệm phần InternetSummary
 Trắc nghiệm phần EXCELThis course allows guest users to enter
 Trắc nghiệm phần WindowsThis course allows guest users to enterSummary
 Trắc nghiệm phần wordThis course allows guest users to enterSummary
 Trắc nghiệm phần PowerPointThis course allows guest users to enterSummary
Bài tập Excel 
 Bài tập hàm IF, AVERAGEThis course allows guest users to enter
 Bai tap Excel tu so 2 - 18
 Bai tập từ số 2 đến bài số 15This course allows guest users to enter
 Bài tập 19This course allows guest users to enter
 Bài tập Lọc dữ liệu - Số 21
 Bài tập hàm If - Sum
 bai tap so 20 - Loc du lieuSummary
 Trắc nghiệm phần CNTTThis course allows guest users to enterSummary
Các bài viết về CNTT 

NetSupport Manager quản lý mạng LAN 
 NetSupport Manager quản lý mạng LANThis course allows guest users to enter
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN KHỐI VĂN HÓA 
 Môn sửThis course allows guest users to enter
Tiếng anh THCS 

English 8 

Unit 1 
 Vocabulary
 New word
 Test 1
 Test2_Unit1
 Test 3
 Test 4

Unit 2 
 Bài tập Nâng cao 2
 Bài tập Nâng cao
 Vocabulary
 1. Test 1
 Test 2
 Test 3
 Test 4This course allows guest users to enter

Unit 3 
 Bài tập Nâng cao 2This course allows guest users to enter
 VocabularyThis course allows guest users to enter
 Test 1
 Test 2This course allows guest users to enter
 Test 3
 Test 4This course allows guest users to enter
 Bài tập Nâng caoThis course allows guest users to enter

Unit 4 
 Bài tập Nâng cao
 Bài tập Nâng cao 2This course allows guest users to enter
 Test 1
 Test 2
 Test 3
 Test 4
 VocabularyThis course allows guest users to enter

Unit 5 
 Test 3This course allows guest users to enter
 Test 2This course allows guest users to enter
 Test 1This course allows guest users to enter
 VocabularyThis course allows guest users to enter

Unit 6 

English 9 

Unit 1 

Unit 2 

Unit 3 

Unit 4 

Unit 5 

Unit 6 

English 7 
Tiếng Anh 
 Đề thi phần nghe chương trình TOEICThis course allows guest users to enter

Luyện thi TOFEL - tiếng Anh  
 Đề thi TOFEL số 8This course allows guest users to enter
 Đề thi TOFEL số 6This course allows guest users to enter
 Đề luyện thi TOFEL số 1
 Đề luyện thi TOFEL số 2
 Đề luyện thi TOFEL số 3Summary
 Đề luyện thi TOFEL số 4Summary

Đề luyện thi TOFEL 1 
 Đề luyện thi TOFEL số 1

bài Toeic 2 
 Bài tập điền từ khuyết Unit2This course allows guest users to enter

Tiếng Anh chương trình A 
 Đề số 1
 Đề số 2
 Đề số 3
 Đề số 4
 Đề số 5
 Đề số 6

Tiếng Anh chương trình B 
 Đề số 1
 Đề số 2
 Đề số 3
 Đề số 4
 Đề số 5
 Đề số 6

Tiếng Anh chương trình C 

Luyện thi Tiếng Anh 
Khối Văn hóa 

Đề thi trắc nghiệm Lý 
 Đề trắc nghiệm Lý số 1Summary

Đề thi trắc nghiệm Hóa 
 Đề thi TN THPT MÔN HÓA
 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2010

Đề hóa số 1 
 Đề hóa số 1This course allows guest users to enter

Đề thi Hóa số 2 

Đề thi trắc nghiệm Sinh 
 Đề trắc nghiệm Sinh 2This course allows guest users to enterSummary
 Đề trắc nghiệm Sinh 1This course allows guest users to enter
Bài giảng các môn  

Tin học 

Hóa học 
 Photpho
 Hợp chất của Canxi

Bài giảng môn Toán 
 mat cau - hinh 12
 Khảo sát hàm số lớp 12
Đông Trùng Hạ Thảo Thiên Nhiên Bhutan 
 Tác dụng của Đông Trùng Hạ ThảoThis course allows guest users to enterSummary

Giới thiệu về Đông Trùng Hạ Thảo Thiên nhiên Bhutan 
 Tác dụngThis course allows guest users to enterSummary

dtht2 
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN KHỐI VĂN HÓA