Danh mục khoá học

ÔN THI TỐT NGHIỆP 

Địa lý 12 
 Đề thi thử môn Địa số 5Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đề thi thử môn Địa số 4Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đề thi thử môn Địa số 3Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đề thi thử môn Địa số 2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đề thi thử môn Địa số 1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đê thi thử Địa số 1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Đê thi thứ số 2 

Đề thi thứ số 1 

Su 12 
Bài giảng môn Tin học 
 bài 11: Một số chức năng soạn thảo nâng cao
 bài 12: Chèn một số đối tượng vào văn bảnKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 bài 13: Các công cụ trợ giúpKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài 20 - Mạng máy tính - Tin học lớp 10Tóm tắt
 Bai 21 lop 10 - Mang thong tin toan cau Internet
 Bai 21 lop 10 - Mang thong tin toan cau Internet
 bài 26: Sử dụng các hàm logic
 bài 26: Sử dụng các hàm logicKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài 30: Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 bài 31: Mạng Máy tínhKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài 8 Định dạng van ban
 bài 9: Bảng trong văn bảnKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài giảng nhập môn Cơ sở dữ liệuTóm tắt
 Bài giảng PowerPointTóm tắt
 Bài giảng PowerPoint
 Bài giảng Word
 Lập trình Pascal cơ bản
 Pascal
 Pascal11
 Tiết 47 Bài 11 - Tin 11
Trắc nghiệm phần CNTT 
 Trắc nghiệm kiến thức phần Mạng máy tínhKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 TRắc nghiệm tổng hợp phần Computer-Window-Excel-Word-Internet
 Trắc nghiệm phần ComputerKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Trắc nghiệm phần InternetTóm tắt
 Trắc nghiệm phần EXCELKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Trắc nghiệm phần WindowsKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Trắc nghiệm phần wordKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Trắc nghiệm phần PowerPointKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
Bài tập Excel 
 Bài tập hàm IF, AVERAGEKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bai tap Excel tu so 2 - 18
 Bai tập từ số 2 đến bài số 15Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài tập 19Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài tập Lọc dữ liệu - Số 21
 Bài tập hàm If - Sum
 bai tap so 20 - Loc du lieuTóm tắt
 Trắc nghiệm phần CNTTKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
Các bài viết về CNTT 

NetSupport Manager quản lý mạng LAN 
 NetSupport Manager quản lý mạng LANKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN KHỐI VĂN HÓA 
 Môn sửKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
Tiếng anh THCS 

English 8 

Unit 1 
 Vocabulary
 New word
 Test 1
 Test2_Unit1
 Test 3
 Test 4

Unit 2 
 Bài tập Nâng cao 2
 Bài tập Nâng cao
 Vocabulary
 1. Test 1
 Test 2
 Test 3
 Test 4Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Unit 3 
 Bài tập Nâng cao 2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 VocabularyKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Test 1
 Test 2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Test 3
 Test 4Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Bài tập Nâng caoKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Unit 4 
 Bài tập Nâng cao
 Bài tập Nâng cao 2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Test 1
 Test 2
 Test 3
 Test 4
 VocabularyKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Unit 5 
 Test 3Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Test 2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Test 1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 VocabularyKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Unit 6 

English 9 

Unit 1 

Unit 2 

Unit 3 

Unit 4 

Unit 5 

Unit 6 

English 7 
Tiếng Anh 
 Đề thi phần nghe chương trình TOEICKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Luyện thi TOFEL - tiếng Anh  
 Đề thi TOFEL số 8Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đề thi TOFEL số 6Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Đề luyện thi TOFEL số 1
 Đề luyện thi TOFEL số 2
 Đề luyện thi TOFEL số 3Tóm tắt
 Đề luyện thi TOFEL số 4Tóm tắt

Đề luyện thi TOFEL 1 
 Đề luyện thi TOFEL số 1

bài Toeic 2 
 Bài tập điền từ khuyết Unit2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Tiếng Anh chương trình A 
 Đề số 1
 Đề số 2
 Đề số 3
 Đề số 4
 Đề số 5
 Đề số 6

Tiếng Anh chương trình B 
 Đề số 1
 Đề số 2
 Đề số 3
 Đề số 4
 Đề số 5
 Đề số 6

Tiếng Anh chương trình C 

Luyện thi Tiếng Anh 
Khối Văn hóa 

Đề thi trắc nghiệm Lý 
 Đề trắc nghiệm Lý số 1Tóm tắt

Đề thi trắc nghiệm Hóa 
 Đề thi TN THPT MÔN HÓA
 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2010

Đề hóa số 1 
 Đề hóa số 1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Đề thi Hóa số 2 

Đề thi trắc nghiệm Sinh 
 Đề trắc nghiệm Sinh 2Khoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Đề trắc nghiệm Sinh 1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
Bài giảng các môn  

Tin học 

Hóa học 
 Photpho
 Hợp chất của Canxi

Bài giảng môn Toán 
 mat cau - hinh 12
 Khảo sát hàm số lớp 12
Đông Trùng Hạ Thảo Thiên Nhiên Bhutan 
 Tác dụng của Đông Trùng Hạ ThảoKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt

Giới thiệu về Đông Trùng Hạ Thảo Thiên nhiên Bhutan 
 Tác dụngKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt

dtht2 
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN KHỐI VĂN HÓA